Swiss Alpine Fish, Lostello, Schweiz

Projekt-info

Projektbeskrivelse

LEDpartner har leveret T8 LED rør og armaturer til Swiss Alpine Fish AG i Lostello, Schweiz.

Swiss Alpine Fish AG er de eneste i Schweiz, der opdrætter havfisk. Anlægget, der er et kombineret opdrætsanlæg og fiskeslagteri, producerer 600 ton laks om året.

Anlægget er bygget af danske Graakjær A/S og udstyret med teknik fra norske Krüger Kaldness. De yderste ringe i de runde bassiner, er fiskebassiner. Midten af bassinet er selve rensningsanlægget og slam føres direkte herfra til slutbehandling i slamanlægget.