Svineproducenten Sønderløkkegård, Haderslev

  • Sønderløkkegaard
  • Sønderløkkegaard
  • Sønderløkkegaard
  • Sønderløkkegaard
  • Sønderløkkegaard

Projekt-info

Kunde Svineproducenten Sønderløkkegård, Haderslev
Kategori Landbrug og fiskeproduktion

Projektbeskrivelse

I april 2013 indviede svineproducent Dennis Rosenberg sin nyopførte drægtighedsstald til 800 søer i Hoptrup ved Haderslev. Stalden var oprindeligt projekteret og allerede monteret med lysstofrør og højtryksnatriumlamper, men ved udsigten til at kunne spare 65 % på strømforbruget valgte Dennis at udskifte de splinternye lysstofrør og natriumlamper med LED belysning.
Nøgletal for projektet:
  • 72 stk. 58 W lysstofrør og 9 stk. 400 W natriumlamper blev udskiftet med LED rør og lamper
  • Strømbesparelse: 54.000 kWh årligt
  • Økonomisk besparelse: 54.000 kr. incl. sparet udskiftning af lysstofrør og natriumpærer
  • Energisparetilskud: 19.000 kr.
  • Afskrivningstid: 12 måneder incl. installationsudgifter
Alle beløb excl. moms.